सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Oct 17 2020 - 10:22pm

सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बिदा गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Oct 16 2020 - 11:50am

लेखा परिक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Oct 13 2020 - 4:08pm

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना l

Oct 12 2020 - 3:42pm

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी बिधुतीय बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना l

Oct 12 2020 - 3:41pm

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा सवारी साधन (अफरोड मोटरसाइकल) खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Oct 8 2020 - 4:51pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी विधुतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Oct 7 2020 - 4:49pm

३० औं अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस (२०७७ असोज १५) को अवसरमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Oct 1 2020 - 12:03pm

प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिका प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sep 21 2020 - 1:15pm

प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sep 18 2020 - 2:53pm

Pages