सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म)

Jan 31 2023 - 1:49pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Jan 30 2023 - 2:58pm

इच्छुक विवाहित छात्राहरुलाई छात्रबृत्तिका लागि रितपूर्वक आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 29 2023 - 11:15am

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०७९ सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 29 2023 - 11:13am

सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित रयाले पहिरो नियन्त्रणका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Jan 27 2023 - 2:24pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 18 2023 - 4:23pm

औँषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 18 2023 - 4:22pm

औँषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 18 2023 - 4:22pm

सव-इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 16 2023 - 12:53pm

पशु चिकित्सक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 16 2023 - 12:52pm

Pages