सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Wednesday, August 1, 2018 - 11:32

आ.व. २०७५l०७६ को वार्षिक वजेट बक्तब्य (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Thursday, July 5, 2018 - 14:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५l०२l २८)

Monday, June 11, 2018 - 15:31

Technical Specification For Motorcycle

Tuesday, May 8, 2018 - 11:05

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७५/०१/२४)

Monday, May 7, 2018 - 21:54

सिद्धिचरण नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र सडक पेटीमा बिक्रीवितरण गर्न राखेको सामान हटाउने र फोहोरमैला ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

Monday, May 7, 2018 - 21:51

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सिद्धिचरण राजमार्गको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ १५–१५ मिटरभित्र बनेका घर टहरा हटाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

Monday, May 7, 2018 - 19:50

नगर कार्यपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०५)

Friday, April 20, 2018 - 12:28

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०३)

Friday, April 20, 2018 - 12:25

स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रतिबेदन

Thursday, March 22, 2018 - 10:36

Pages