सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Apr 8 2022 - 2:21pm

शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Apr 8 2022 - 2:19pm

अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Apr 8 2022 - 11:30am

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।१२।२४)

Apr 8 2022 - 10:25am

अ.न.मि.पदको Short List प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Apr 6 2022 - 5:50pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८-१२-२२)

Apr 5 2022 - 4:37pm

कक्षा ८ को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 3:22pm

किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 2:38pm

सूचना सहायक पदको कार्यबिबरण ।

Mar 29 2022 - 10:39am

सूचना सहायक पदको पाठयक्रम ।

Mar 29 2022 - 10:37am

Pages