सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

पठनपाठनका लागि खटाइएका विद्यालयमा हाजिर हुन जाने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 18 2023 - 12:52pm

आ.व.०७९-८० को आय व्यव विवरण

Aug 18 2023 - 11:15am

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सर्भर व्यवस्थापन) ।

Jul 2 2023 - 9:09pm

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 27 2023 - 1:09pm

सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ओखलढुङ्गाको शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण

Jun 23 2023 - 10:47am

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा संकलन कार्य स्थगित गरिएको सूचना ।

Jun 19 2023 - 10:54am

कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी सूचना ।

Jun 16 2023 - 1:36pm

भुक्तानी तथा निकासा सम्बन्धी सूचना, सरोकारवाला सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Jun 15 2023 - 10:45am

IEMIS सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु सबै ।

Jun 8 2023 - 12:34pm

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, गैह्र सरकारी संघ/संस्थाहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

May 23 2023 - 12:55pm

Pages