सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

ई-हाजिरी खरिद तथा जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

May 19 2023 - 11:51am

५०% अनुदानमा पशुपन्छी पालक कृषक समूहमा थलो सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ।

May 7 2023 - 11:08am

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म)

Apr 30 2023 - 11:41am

मिनिटिलर र कम्वाइन्ड मिल खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Apr 29 2023 - 1:03pm

बैकल्पिक उर्जा व्यवस्थापनको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Apr 29 2023 - 1:03pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 17 2023 - 12:15pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 17 2023 - 12:14pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (आम्जानी मिलनचोक ओखरबोट निशंखे तलुवा ओखलढुंगा)

Apr 13 2023 - 2:28pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिलनचोक खाद्यगोदाम जिल्ला प्रशासन हुलाकडाँडा कृष्ण मन्दिर साल्मे खोरिया रमाइलो डाँडा ओखलढुंगा)

Apr 13 2023 - 2:27pm

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Apr 10 2023 - 3:57pm

Pages