प्रकाशनहरु

Post date Documents
सिद्धिचरण नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ 06/12/2024 - 17:07 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.pdf
आयव्ययको विवरण आ.व. २०८०-०८१ (२०८१-०४-०१ देखि २०८१-०२-०२) 05/20/2024 - 12:20 PDF icon आयव्ययको विवरण आ.व. २०८०-०८१ (२०८१-०४-०१ देखि २०८१-०२-०२).pdf
आयव्ययको विवरण आ.व. २०८०-०८१ (२०८१-०१-०१ देखि २०८१-०१-३१) 05/20/2024 - 12:19 PDF icon आयव्ययको विवरण आ.व. २०८०-०८१ (२०८१-०१-०१ देखि २०८१-०१-३१).pdf
आन्तरिक राजश्व विवरण (२०८०-०४-०१ देखि २०८१-०१-३०) 05/20/2024 - 12:19 PDF icon आन्तरिक राजश्व विवरण (२०८०-०४-०१ देखि २०८१-०१-३०).pdf
स्वत : प्रकाशन सूचना (२०८० माघदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म) 04/28/2024 - 15:51 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० माघदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म) 01/28/2024 - 11:58 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म) 12/09/2023 - 12:24 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म) 08/25/2023 - 15:32 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म).pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ओखलढुङ्गाको शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण 06/23/2023 - 10:48 PDF icon शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण.pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म) 04/30/2023 - 11:42 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म).pdf

Pages