सम्पर्क

नगर प्रमुख : ०३७-५२०६८० 

नगर उपप्रमुख : ०३७-५२०६८१ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : ०३७-५२०६२५ 

आर्थिक प्रशासन शाखा  : ०३७-५२०७५७ 

 प्रशासन उप-शाखा : ०३७-५२०२१३ 

पूर्वाधार विकास शाखा  : ०३७-५२०६८२ 

राजश्व उप-शाखा : ०३७-५२०६८४ 

सूचना प्रबिधि शाखा 

E-mail : siddhicharanmunicipality@gmail.com

             info@siddhicharanmun.gov.np

             padam@siddhicharanmun.gov.np

             Viber/WhatsApp No. : 9851032715

             Contact  Phone : 037-520051

            Toll Free Number : 1660-37-52010

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !