News and Notices

मिति दस्तावेज

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/२४)

Thursday, April 8, 2021 - 10:28

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/२२)

Sunday, April 4, 2021 - 15:39

५० दिने सीपमूलक तालिमका बिषय/क्षेत्रहरु वारे जानकारी (वडा कार्यालय १२ वटै)

Sunday, April 4, 2021 - 15:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/१६)

Wednesday, March 31, 2021 - 14:38

सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितका लागि जारी गरिएको सूचना ।

Friday, March 26, 2021 - 14:01

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१३)

Friday, March 26, 2021 - 13:50

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट मिति २०७७/१२/११ गते जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Friday, March 26, 2021 - 11:47

नगरपाालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Thursday, March 25, 2021 - 16:25

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७७/१२/१०)

Wednesday, March 24, 2021 - 16:27

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/०३)

Tuesday, March 16, 2021 - 15:47

Pages