News and Notices

मिति दस्तावेज

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 18, 2024 - 10:34

सामुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 14, 2024 - 19:20

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/११/०२)

Wednesday, February 14, 2024 - 17:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति २०८०/११/०१)

Tuesday, February 13, 2024 - 16:12

समुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 7, 2024 - 14:27

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०८० को प्रतिवेदन

Friday, February 2, 2024 - 17:10

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० को समीक्षा बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकज्यूहरु उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 2, 2024 - 11:05

किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, January 31, 2024 - 10:43

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, January 31, 2024 - 10:04

आवश्यक कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई जरुरी सूचना ।

Sunday, January 28, 2024 - 16:23

Pages