सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदको पाठ्यक्रम

Jan 21 2024 - 1:44pm

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना (सिविआर) सहजकर्ता पदको दरखास्त फाराम

Jan 21 2024 - 1:43pm

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2024 - 1:41pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 18 2024 - 4:00pm

सामुदायिक विद्यालयहरुले दिवा खाजा रकमका लागि माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 10 2024 - 10:25am

सिद्धिचरण नगरपालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Jan 4 2024 - 2:51pm

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Jan 2 2024 - 4:43pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Jan 2 2024 - 4:40pm

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । (कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Jan 2 2024 - 4:37pm

भेटेरीनरी औषधी तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 

Jan 1 2024 - 2:09pm

Pages