कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।