सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिका प्रकाशन गरिएको सूचना l

Monday, September 21, 2020 - 13:15

प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Friday, September 18, 2020 - 14:53

अपिल (२०७७/०५/२४)

Thursday, September 10, 2020 - 17:30

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Tuesday, September 8, 2020 - 16:50

फोहोरमैला संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Monday, September 7, 2020 - 16:58

कोरोना बीमा गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सूचना l

Monday, September 7, 2020 - 16:57

फोहोरमैला संकलक पदको लागि मिति २०७७/०४/२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम छोटो सूचीमा समाबेस भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धी सूचना l

Friday, September 4, 2020 - 10:33

प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०५/१६)

Wednesday, September 2, 2020 - 11:26

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, September 2, 2020 - 11:05

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Wednesday, August 26, 2020 - 16:09

Pages