सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 3:52pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Nov 29 2023 - 8:33am

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (नगर अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान (महिला) पदको रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा छनौट परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Nov 8 2023 - 3:14pm

सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयको संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरण

Nov 8 2023 - 3:05pm

ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 27 2023 - 4:22pm

निबन्ध प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 25 2023 - 4:49pm

इ-हाजिरीको अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 25 2023 - 4:38pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

Sep 24 2023 - 5:22pm

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 24 2023 - 4:47pm

कृषि तथा पशु सेवातर्फको ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 22 2023 - 2:16pm

Pages