सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर जिल्लामा रहनु भएका नगरवासीहरुमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Monday, April 20, 2020 - 13:24

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l

Sunday, April 19, 2020 - 13:00

सहयोगको लागि नगरपालिकाको अपिल (२०७६/१२/२८)

Saturday, April 11, 2020 - 18:23

नगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रस्तुत बिज्ञप्ती l

Saturday, April 11, 2020 - 14:28

मिति २०७६ चैत्र २८ गते बसेको सिद्धिचरण नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

Saturday, April 11, 2020 - 08:17

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l (२०७६/१२/२७)

Thursday, April 9, 2020 - 11:17

COVID-19 सम्बन्धी बिषयमा  मिति २०७६।१२।१९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

Friday, April 3, 2020 - 17:16

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना (२०७६/१२/२०)

Thursday, April 2, 2020 - 13:02

विद्यालयगत रुपमा सञ्चालन हुने चालु शैक्षिक वर्षको कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा आगामी चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Wednesday, March 4, 2020 - 12:07

Invitation for Bids (Supply and Delivery of Medicine and Medical Devices & Construction of Road Siddhicharan Rajmarga-Karagar-Rumti Road).

Friday, February 28, 2020 - 14:09

Pages