सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना l (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०२/१६)

May 30 2021 - 2:31pm

Technical Specification of Ventilator, ICU (Paediatric to Adult)

May 28 2021 - 2:28pm

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा ICU Ventilator (Paediatric to Adult) खरिद प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

May 28 2021 - 2:18pm

नि:शुल्क सवारी साधन ब्यबस्था गरिएको सूचना ।

May 27 2021 - 4:55pm

नि:शुल्क सवारी साधन ब्यबस्था गरिएको सूचना ।

May 27 2021 - 4:55pm

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ओखलढुंगाको सडक अवरुद्ध रहेको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

May 27 2021 - 11:04am

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा स्वेच्छिकरुपमा रकम सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना l

May 27 2021 - 10:59am

गै.स.स., उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थाहरुले आ.व. ०७८/७९ मा यस नगरक्षेत्रमा सञ्चालन गरिने बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको हार्डकपी र सफ्टकपी उपलब्ध गराई दिने वारे सूचना l

May 25 2021 - 2:25pm

आ.व. ०७८/७९ को लागि वडास्तरीय आयोजना/कार्यक्रमहरु मिति २०७८/०२/२५ गतेभित्र नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन (वडा कार्यालय सबै)

May 25 2021 - 12:59pm

कोभिड-१९ सम्बन्धी नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०२/०७ गते बसेको बैठकको निर्णय पठाइएको (वडा कार्यालय सबै) l

May 25 2021 - 12:54pm

Pages