सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सामुदायिक विद्यालयहरुले दिवा खाजा रकमका लागि माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 10 2024 - 10:25am

सिद्धिचरण नगरपालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Jan 4 2024 - 2:51pm

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Jan 2 2024 - 4:43pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Jan 2 2024 - 4:40pm

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । (कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Jan 2 2024 - 4:37pm

भेटेरीनरी औषधी तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 

Jan 1 2024 - 2:09pm

विराज पिटर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Dec 12 2023 - 11:24am

स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

Dec 9 2023 - 12:26pm

भेटनेरी औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 4:01pm

औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 3:57pm

Pages