सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

नगरबासीहरुमा जानकारी गराइएको सूचना ।

Aug 22 2022 - 6:06pm

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचित/पराजित हुनु भएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 18 2022 - 3:46pm

कैद तथा जरिवानाको लागत सम्बन्धमा, वडा कार्यालय १२ वटै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Aug 11 2022 - 4:21pm

ब्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा ।

Aug 9 2022 - 10:50am

मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Aug 1 2022 - 5:54pm

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Aug 1 2022 - 4:51pm

कार्यालय सहयाेगी पदको अन्तर्वार्ता मिति ताेकिएको सूचना ।

Jul 31 2022 - 10:57am

आ.व. ०७८/७९ को वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन (Annual Educational Status Report)

Jul 30 2022 - 1:41pm

मनोविमर्शकर्ता पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।

Jul 30 2022 - 10:56am

कार्यालय सहयोगी पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।

Jul 30 2022 - 10:55am

Pages