सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल

Dec 2 2021 - 2:45pm

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

Dec 2 2021 - 2:41pm

सूचना टाँस गरी सोको जानकारी पठाई दिनुहुन (वडा कार्यालय १२ वटै सिद्धिचरण न.पा.)

Dec 2 2021 - 2:38pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (जे.पी. लगलगे कन्सट्रक्सन जे.भी.)

Dec 1 2021 - 6:39pm

बिबरण पठाउने सम्बन्धमा, सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु, फिडर छात्रावास (महिला), सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुङ्गा ।

Nov 28 2021 - 12:38pm

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 28 2021 - 12:15pm

बिषय विज्ञ सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 25 2021 - 8:09pm

फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (Grading Center) ब्यबस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बधी सार्वजनिक सूचना ।

Nov 25 2021 - 12:24pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Nov 25 2021 - 12:06pm

Issuance letter of Intent to award the contract work/04/078/78

Nov 24 2021 - 7:58pm

Pages