सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

वडा कार्यालय १२ वटै, बैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन l

Aug 31 2021 - 12:17pm

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Aug 31 2021 - 12:03pm

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Aug 31 2021 - 12:03pm

मनोविमर्शकर्ता पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०५-१३)

Aug 29 2021 - 2:47pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०५/०८)

Aug 24 2021 - 4:55pm

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 17 2021 - 4:24pm

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Aug 13 2021 - 3:38pm

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०४/२९)

Aug 13 2021 - 3:36pm

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२७)

Aug 11 2021 - 3:25pm

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना साना व्यावसायिक पकेट विकास कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना l (१७ आषाढ, २०७८)

Jul 1 2021 - 4:52pm

Pages