सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बिषयबिज्ञ सुचिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Jan 13 2019 - 2:49pm

जस्ता पाता खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना

Dec 24 2018 - 12:28pm

संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री यज्ञराज सुनुवारज्यूको विशेष आतिथ्यमा मिति २०७५/०९/०९ गते श्रस्टा पार्क ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी बसेको बैठको निर्णय

Dec 24 2018 - 12:03pm

संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री यज्ञराज सुनुवारज्यूको विशेष आतिथ्यमा मिति २०७५/०९/०९ गते श्रस्टा पार्कको ब्यबस्थापन सम्बन्धी बसेको बैठको निर्णय

Dec 24 2018 - 11:35am

नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आ.व. ०७४l०७५ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Dec 11 2018 - 3:24pm

लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मिति २०७५l८l०९ गते नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षमा सरोकारवालाहरुसँग बसेको बैठकको निर्णयहरु

Nov 30 2018 - 10:18pm

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७५l०७l१८)

Nov 6 2018 - 4:34pm

निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण संकलन फाराम २०७५

Oct 5 2018 - 11:22am

'घ' वर्गको इजाजतपत्र नबिकरण गर्ने वारे सूचना

Oct 5 2018 - 11:21am

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा (मिति २०७५/०६/१५)

Oct 1 2018 - 4:42pm

Pages