नगरपालिकास्थित वडा नं. ५, वडा नं. ६ र वडा नं. ७ को सडक खन्ने तथा मिनि बसपार्क भडारे–गोगुने तथा गिरी टोल हुँदै मञ्चने सडक स्रोन्नतीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।