सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरु कक्षागत विवरण

May 8 2019 - 11:43am

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको एकमुष्ट विवरण

May 8 2019 - 11:38am

योग भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Apr 25 2019 - 11:48am

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Apr 23 2019 - 12:32pm

सदरमुकामस्थित मिलनचोक खाद्य गोदाम–जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने वाटो हुँदै हुलाकडाँडा कृष्ण मन्दिर र साल्मेखोरिया–कृष्ण मन्दिर रमाइलोडाँडा जाने सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

Apr 23 2019 - 12:08pm

सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालय ओखलढुंगाको योग भवन निर्माणको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना l

Apr 4 2019 - 3:50pm

मौजुदा सूची तयारीका लागि सूचिकृत सम्बन्धी सूचना

Feb 24 2019 - 4:25pm

युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Jan 14 2019 - 10:20pm

बिषयबिज्ञ सुचिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Jan 13 2019 - 2:49pm

जस्ता पाता खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना

Dec 24 2018 - 12:28pm

Pages