सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

COVID-19 सम्बन्धी बिषयमा  मिति २०७६।१२।१९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

Apr 3 2020 - 5:16pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना (२०७६/१२/२०)

Apr 2 2020 - 1:02pm

विद्यालयगत रुपमा सञ्चालन हुने चालु शैक्षिक वर्षको कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा आगामी चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Mar 4 2020 - 12:07pm

Invitation for Bids (Supply and Delivery of Medicine and Medical Devices & Construction of Road Siddhicharan Rajmarga-Karagar-Rumti Road).

Feb 28 2020 - 2:09pm

कक्षा ८ को नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षाको परिक्षा तालिका, २०७६

Feb 26 2020 - 12:30pm

पशुपालक कृषकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना l

Feb 15 2020 - 1:50pm

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश l

Feb 11 2020 - 12:40pm

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Feb 10 2020 - 9:53am

Roving A.N.M. चौथो तह सेवा करारमा लिने सम्बन्धी नगरपालिकाको सूचना l

Jan 3 2020 - 11:16am

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०९/११)

Dec 28 2019 - 1:20pm

Pages