सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/१४)

Nov 30 2020 - 3:28pm

सेवा करारबाट पदपूर्ति गरिने नगर प्रहरी हबल्दार तथा जवान पदका उम्मेद्वारहरुको रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना l

Nov 25 2020 - 5:31pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Nov 25 2020 - 3:12pm

शुभ दीपावली तथा छठ पर्व, २०७७ लगायतका चाडपर्वहरु मनाउने सम्बन्धी सूचना l

Nov 12 2020 - 3:09pm

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 12 2020 - 12:48pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Nov 11 2020 - 1:18pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 11 2020 - 12:45pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को कम्प्युटर सम्बन्धी पाठ्यक्रम

Nov 5 2020 - 3:59pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 5 2020 - 3:55pm

लेखापरीक्षण कार्यको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी मिति २०७७/०६/२० गते प्रकाशित सूचनाको ब्यहोरा संशोधन गरिएको सूचना ।

Nov 4 2020 - 12:50pm

Pages