सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा l

Jul 17 2020 - 3:50pm

प्राधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा l

Jul 17 2020 - 3:49pm

TST सुधार योजना कार्यान्वयन प्रतिबेदन पेश गर्ने वारे सूचना l

Jul 16 2020 - 12:45pm

शिक्षकहरु सम्पर्कमा आउने वारे सूचना l

Jul 16 2020 - 12:43pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना (२०७७/०१/२६)

May 8 2020 - 6:29pm

नगरपालिकाबाट शैक्षणिक अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण l

May 5 2020 - 10:50am

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना l

Apr 29 2020 - 4:57pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर जिल्लामा रहनु भएका नगरवासीहरुमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Apr 20 2020 - 1:24pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l

Apr 19 2020 - 1:00pm

सहयोगको लागि नगरपालिकाको अपिल (२०७६/१२/२८)

Apr 11 2020 - 6:23pm

Pages