सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

शिक्षकहरु सम्पर्कमा आउने वारे सूचना l

Jul 16 2020 - 12:43pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना (२०७७/०१/२६)

May 8 2020 - 6:29pm

नगरपालिकाबाट शैक्षणिक अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण l

May 5 2020 - 10:50am

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना l

Apr 29 2020 - 4:57pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर जिल्लामा रहनु भएका नगरवासीहरुमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Apr 20 2020 - 1:24pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l

Apr 19 2020 - 1:00pm

सहयोगको लागि नगरपालिकाको अपिल (२०७६/१२/२८)

Apr 11 2020 - 6:23pm

नगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रस्तुत बिज्ञप्ती l

Apr 11 2020 - 2:28pm

मिति २०७६ चैत्र २८ गते बसेको सिद्धिचरण नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

Apr 11 2020 - 8:17am

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l (२०७६/१२/२७)

Apr 9 2020 - 11:17am

Pages