विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।