सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मौजुदा सुचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना l

Oct 18 2019 - 1:42pm

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुबिधा लिने योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना l

Oct 17 2019 - 1:52pm

ब्यावसायिक फर्म, ब्यावसायिक कृषक, बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्की आई पशुपालन गर्ने कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्बान गरिएको सूचना

Sep 25 2019 - 12:10pm

आ.व.२०७६/०७७ को लागि हाटकर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (मिति २०७६/०६/०५)

Sep 22 2019 - 12:43pm

सामुदायिक विद्यालयहरुको गत आ.व.०७५।०७६ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

Sep 16 2019 - 11:42am

आ.व.०७६।०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०५/३०)

Sep 16 2019 - 11:22am

आ.व.०७६/०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना l

Aug 18 2019 - 2:57pm

आ.व. २०७६l०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

Jul 5 2019 - 12:11pm

नगरपालिका स्थित सबै मा.वि.हरुमा अध्ययनरत छात्र/छात्राहरुलाई राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागिता गराई दिने वारे सूचना l

Jun 13 2019 - 1:14pm

शैक्षिक सत्र २०७५ को छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी विद्यालयगत विवरण l

May 28 2019 - 3:41pm

Pages