सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बिषय विज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०९।०२)

Dec 17 2021 - 2:55pm

नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह चौथो तह वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Dec 12 2021 - 12:12pm

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

Dec 12 2021 - 12:09pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.) l

Dec 9 2021 - 2:05pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (भावना सप्लायर्स, उदयपुर) ।

Dec 9 2021 - 2:04pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (कुन्तादेवी सप्लायर्स, सिद्धिचरण न.पा.१२, ओखलढुङ्गा) l

Dec 9 2021 - 2:03pm

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Dec 9 2021 - 1:14pm

मासु पसल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:07am

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:06am

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:05am

Pages