सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/१६)

Mar 31 2021 - 2:38pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितका लागि जारी गरिएको सूचना ।

Mar 26 2021 - 2:01pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१३)

Mar 26 2021 - 1:50pm

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट मिति २०७७/१२/११ गते जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Mar 26 2021 - 11:47am

नगरपाालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Mar 25 2021 - 4:25pm

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७७/१२/१०)

Mar 24 2021 - 4:27pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/०३)

Mar 16 2021 - 3:47pm

तथ्याङ्क संकलन कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिन वडा कार्यालयहरुलाई सूचना l

Mar 12 2021 - 7:17pm

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र पठाई दिने सम्बन्धी १२ वटै वडा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना l

Mar 10 2021 - 3:38pm

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना । (२०७७/११/२३)

Mar 7 2021 - 7:37pm

Pages