सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Nov 18 2021 - 7:13pm

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 18 2021 - 5:13pm

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 18 2021 - 5:07pm

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०७/२८)

Nov 14 2021 - 5:29pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

Nov 14 2021 - 11:48am

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 12 2021 - 1:59pm

विवरण सच्याउने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Nov 2 2021 - 3:18pm

सामुदायिक स्वयम् सेवक आवश्यकता सम्बन्धी साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) को सूचना ।

Oct 29 2021 - 11:18am

अनधिकृत विदेशी नागरिक प्रवेश गर्न नदिने सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको निर्देशन (वडा कार्यालयहरु १२ वटै)

Oct 29 2021 - 10:36am

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 28 2021 - 10:47am

Pages