सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५l०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Aug 5 2018 - 10:35am

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Aug 1 2018 - 11:32am

आ.व. २०७५l०७६ को वार्षिक वजेट बक्तब्य (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Jul 5 2018 - 2:17pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५l०२l २८)

Jun 11 2018 - 3:31pm

Technical Specification For Motorcycle

May 8 2018 - 11:05am

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७५/०१/२४)

May 7 2018 - 9:54pm

सिद्धिचरण नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र सडक पेटीमा बिक्रीवितरण गर्न राखेको सामान हटाउने र फोहोरमैला ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

May 7 2018 - 9:51pm

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सिद्धिचरण राजमार्गको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ १५–१५ मिटरभित्र बनेका घर टहरा हटाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

May 7 2018 - 7:50pm

नगर कार्यपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०५)

Apr 20 2018 - 12:28pm

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०३)

Apr 20 2018 - 12:25pm

Pages