सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापाथली, काठमाण्डौँको सूचना ।

Feb 2 2021 - 4:19pm

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौले आ.व.२०७७/०७८ मा विभिन्न ६० वटा तालिमहरु संचालन गर्न लिइरहेको अनलाइन आबेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरेको सूचना l

Jan 28 2021 - 8:38am

विज्ञापन करको दर ०७७।०७८

Jan 22 2021 - 7:23pm

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सिद्धिचरण नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना l

Jan 21 2021 - 4:22pm

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सूचना (२०७७/१०/०७)

Jan 21 2021 - 11:05am

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१०/०५)

Jan 18 2021 - 2:35pm

सुपरीवेक्षक र गणक (सेवा करार) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Jan 18 2021 - 12:33pm

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Dec 28 2020 - 9:54pm

नगर प्रहरी सेवाका हवल्दार पद संख्या १ (एक) र नगर प्रहरी जवान पद संख्या ४ (चार) मध्ये २ (दुई) खुल्ला र २ (दुई) महिला पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षामा सफल हुनु भएका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 28 2020 - 5:00pm

नगर प्रहरी सेवाका पद (हवल्दार र जवान) सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०७७/०९/११ गते लिइएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 27 2020 - 2:12pm

Pages