सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l

Apr 19 2020 - 1:00pm

सहयोगको लागि नगरपालिकाको अपिल (२०७६/१२/२८)

Apr 11 2020 - 6:23pm

नगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रस्तुत बिज्ञप्ती l

Apr 11 2020 - 2:28pm

मिति २०७६ चैत्र २८ गते बसेको सिद्धिचरण नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

Apr 11 2020 - 8:17am

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l (२०७६/१२/२७)

Apr 9 2020 - 11:17am

COVID-19 सम्बन्धी बिषयमा  मिति २०७६।१२।१९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

Apr 3 2020 - 5:16pm

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना (२०७६/१२/२०)

Apr 2 2020 - 1:02pm

विद्यालयगत रुपमा सञ्चालन हुने चालु शैक्षिक वर्षको कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा आगामी चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Mar 4 2020 - 12:07pm

Invitation for Bids (Supply and Delivery of Medicine and Medical Devices & Construction of Road Siddhicharan Rajmarga-Karagar-Rumti Road).

Feb 28 2020 - 2:09pm

कक्षा ८ को नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षाको परिक्षा तालिका, २०७६

Feb 26 2020 - 12:30pm

Pages