सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 11 2020 - 12:45pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को कम्प्युटर सम्बन्धी पाठ्यक्रम

Nov 5 2020 - 3:59pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 5 2020 - 3:55pm

लेखापरीक्षण कार्यको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी मिति २०७७/०६/२० गते प्रकाशित सूचनाको ब्यहोरा संशोधन गरिएको सूचना ।

Nov 4 2020 - 12:50pm

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Oct 17 2020 - 10:22pm

सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बिदा गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Oct 16 2020 - 11:50am

लेखा परिक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Oct 13 2020 - 4:08pm

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना l

Oct 12 2020 - 3:42pm

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी बिधुतीय बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना l

Oct 12 2020 - 3:41pm

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा सवारी साधन (अफरोड मोटरसाइकल) खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Oct 8 2020 - 4:51pm

Pages