सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७५/०१/२४)

May 7 2018 - 9:54pm

सिद्धिचरण नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र सडक पेटीमा बिक्रीवितरण गर्न राखेको सामान हटाउने र फोहोरमैला ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

May 7 2018 - 9:51pm

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सिद्धिचरण राजमार्गको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ १५–१५ मिटरभित्र बनेका घर टहरा हटाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

May 7 2018 - 7:50pm

नगर कार्यपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०५)

Apr 20 2018 - 12:28pm

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०३)

Apr 20 2018 - 12:25pm

स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रतिबेदन

Mar 22 2018 - 10:36am

सम्पत्ति विवरण फाराम

Dec 11 2017 - 1:05pm

Pages