बिबरण पठाउने सम्बन्धमा, सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु, फिडर छात्रावास (महिला), सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुङ्गा ।