सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.)