News and Notices

मिति दस्तावेज

कक्षा-८ को IEMIS Template अध्यावधिक तथा माग फाराम र अन्य कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना l

Thursday, May 20, 2021 - 16:23

छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन (सगरमाथा जनता मा.वि. फिडर छात्रावास सि.न.पा. १२ ओखलढुंगा )

Wednesday, May 19, 2021 - 16:16

IEMIS को तथ्याङ्कको आधारमा विद्यार्थी संख्या एकीन गरी मिति २०७८/०२/११ गतेभित्र उपलब्ध गराई दिनुहुन (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

Wednesday, May 19, 2021 - 15:49

अत्यावश्यक सेवा प्रवाह बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय सबै)

Sunday, May 9, 2021 - 14:02

कोभिड-१९ सम्बन्धी मिति २०७८/०१/२१ गते बसेको बैठकको निर्णय l

Tuesday, May 4, 2021 - 17:17

नगरपालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०१/२०)

Tuesday, May 4, 2021 - 11:09

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७८/०१/१७)

Friday, April 30, 2021 - 14:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (२०७८-०१-१४)

Tuesday, April 27, 2021 - 18:11

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०१-१०)

Sunday, April 25, 2021 - 16:07

वडास्तरीय राष्ट्रिय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरी यथासिघ्र जानकारी पठाउने (वडा कार्यालय सबै)

Thursday, April 22, 2021 - 14:54

Pages