Publications

Post date Document
राजश्व सुधार कार्ययोजना 01/18/2021 - 12:05 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण l 11/20/2020 - 12:09 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण.pdf
स्वत : प्रकाशित सूचना (२०७७ कार्तिक) 11/14/2020 - 09:20 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना २०७७ कार्तिक.pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना २०७७ श्रावण l 08/10/2020 - 11:50 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना २०७७ श्रावण.pdf
स्वतः प्रकाशित सूचनाहरु (फागुन, २०७६) 01/19/2020 - 15:20 PDF icon स्वतः प्रकाशित सूचनाहरु (फागुन, २०७६).pdf
स्वतः प्रकाशित सूचनाहरु श्रावण, २०७६ 08/22/2019 - 19:28 PDF icon स्वतः प्रकाशित सूचनाहरु श्रावण, २०७६.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवधिक योजना (२०७५l०७६-२०७९l०८०) 04/04/2019 - 16:39 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवधिक योजना (२०७५l०७६-२०७९l०८०).pdf
सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय (क) देखि (ड) सम्ममा व्यवस्थित एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन 11/30/2018 - 21:39 PDF icon स्वतः प्रकाशित सूचनाहरु.pdf