News and Notices

मिति दस्तावेज

कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)

Thursday, April 22, 2021 - 14:48

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०१/०७)

Wednesday, April 21, 2021 - 16:26

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/०२)

Thursday, April 15, 2021 - 19:47

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयलाई सूचना l

Tuesday, April 13, 2021 - 16:34

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/२४)

Thursday, April 8, 2021 - 10:28

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/२२)

Sunday, April 4, 2021 - 15:39

५० दिने सीपमूलक तालिमका बिषय/क्षेत्रहरु वारे जानकारी (वडा कार्यालय १२ वटै)

Sunday, April 4, 2021 - 15:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/१६)

Wednesday, March 31, 2021 - 14:38

सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितका लागि जारी गरिएको सूचना ।

Friday, March 26, 2021 - 14:01

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१३)

Friday, March 26, 2021 - 13:50

Pages