News and Notices

मिति दस्तावेज

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट मिति २०७७/१२/११ गते जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Friday, March 26, 2021 - 11:47

नगरपाालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Thursday, March 25, 2021 - 16:25

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७७/१२/१०)

Wednesday, March 24, 2021 - 16:27

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/०३)

Tuesday, March 16, 2021 - 15:47

तथ्याङ्क संकलन कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिन वडा कार्यालयहरुलाई सूचना l

Friday, March 12, 2021 - 19:17

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र पठाई दिने सम्बन्धी १२ वटै वडा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना l

Wednesday, March 10, 2021 - 15:38

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना । (२०७७/११/२३)

Sunday, March 7, 2021 - 19:37

सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०) ।

Thursday, March 4, 2021 - 13:16

सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)

Wednesday, March 3, 2021 - 18:26

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना l

Monday, February 22, 2021 - 17:40

Pages