Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
नइन्द्रराज राई सूचना अधिकारी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा rainaindraraj@gmail.com ९८४२८७८३३३
अशोक वाग्ले इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ashokwagle.aw@gmail.com ९८४३३१२७४८
नरेश कटवाल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ktl.naresh50@gmail.com ९८५२८४१११२
दिलिप कुमार मगर अधिकृत छैठौँ प्रशासन उप-शाखा dilip.mgr@gmail.com ९८४४३९९८०४
पवन कुमार लामा जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँँ स्वास्थ्य शाखा pawanlama911@gmail.com ९८४२८४१९४७
आइत बहादुर राई जनस्वास्थ्य निरिक्षक छैठौँ स्वास्थ्य शाखा raiaita123@gmail.com ९८५२८४०९०९
हरिमाया श्रेष्ठ सि.अ.न.मि. निरिक्षक छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८४२९२८६७३
भरत कुमार चन्द अधिकृत छैठौँ शिक्षा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा bharatchand64@gmail.com ९८४९२१५५६२
सरिता तामाङ अधिकृत छैठौँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा ९८४२९४०६०७
कृष्ण बहादुर कार्की अधिकृत छैठौँ पशुसेवा शाखा ९८४२९८१८५४
सुशिल श्रेष्ठ लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२८५८२८२
राम कुमार थापा अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण एकाई ९८५११९९४९४
शिवराज प्रधान सहायक पाचौँ राजश्व उप-शाखा ९८४२९६७४०२
टकेन्द्रराज के.सी. सहायक पाचौँ योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८६२६०९२१२
पदम परियार कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रबिधि/सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण उप-शाखा padam.kcp2014@gmail.com ९८५२८४०८११
गोपाल बहादुर कटवाल सहायक चौथो योजना तथा अनुगमन उपशाखा ९८६२८१५९५१
राजेन्द्र कुमार खत्री सहायक चौथो जिन्सी शाखा khatrirajendra2016@gmial.com ९८४२९८१२७०
दिल कुमार बुढाथोकी खा.पा.स.टे. पूर्वाधार विकास शाखा dilbudhathoki85@gmail.com ९८४२९३१२२५
दिपक न्याैपाने अमिन पूर्वाधार विकास शाखा 037-520682
जेनु भुजेल स.म.वि.नि.(सहायक चौथौ) कानून इकाई ९८४९१२८३४४
कल्पना आचार्य स.म.वि.नि.(सहायक चौथौ) महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा ९८४२९०५१२०
मदन पाण्डे प्रा.स.शिक्षा शिक्षा शाखा ९८६२९१२६५९
भिम बहादुर दर्जी प्रा.स.(सहायक पाँचौ) कृषि शाखा ९८५११६३३८०
विरेन्द्र तामाङ ना.प्रा.स.(सहायक चौथो) कृषि शाखा ९८५२०६११०३
प्रमित मगर ना.प.स्वा.प्रा.(सहायक चौथो) पशुसेवा शाखा ९८६२८५४५७१
हिरा परियार ना.प.स्वा.प्रा.(सहायक चौथो) पशुसेवा शाखा ९८४९५०१५६३
तेन्जी शेर्पा हेभी सवारी चालक ९७४३०८८९९७
महेश मगर हेभी सवारी चालक ९८६६४४६५६६
टेक प्रसाद अधिकारी हल्का सवारी चालक ९८५२८४०४०२
अस्विन घिमिरे हल्का सवारी चालक ९८४२९३९६६७
सूर्य बहादुर बि.क. चौकीदार ९८६२६०९५३२
पदम बहादुर थापा मगर कार्यालय सहयोगी ९८६२६०९५४२
राजन कुमार दाहाल कार्यालय सहयोगी ९८४२८५७५९७
हरि बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८४२८५७८०७
मदन तामाङ कार्यालय सहयोगी ९८४९३८२२६६
गिता बस्नेत कार्यालय सहयोगी ९८४२९३९७१६
केशरी बिश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी ९८६१७०१२९५
सुजन ओझा कार्यालय सहयोगी ९८६१०२७९६१
नरेन्द्र कुमार यादव कार्यालय सहयोगी ९८६२९५५६९५
सरस्वती तामाङ कार्यालय सहयोगी ९८१५७२२३७१
खुन्ते दमाई कुचिकार ९८४२९९३५७७