News and Notices

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/१४)

Monday, November 30, 2020 - 15:28

सेवा करारबाट पदपूर्ति गरिने नगर प्रहरी हबल्दार तथा जवान पदका उम्मेद्वारहरुको रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना l

Wednesday, November 25, 2020 - 17:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Wednesday, November 25, 2020 - 15:12

शुभ दीपावली तथा छठ पर्व, २०७७ लगायतका चाडपर्वहरु मनाउने सम्बन्धी सूचना l

Thursday, November 12, 2020 - 15:09

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, November 12, 2020 - 12:48

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Wednesday, November 11, 2020 - 13:18

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Wednesday, November 11, 2020 - 12:45

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को कम्प्युटर सम्बन्धी पाठ्यक्रम

Thursday, November 5, 2020 - 15:59

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Thursday, November 5, 2020 - 15:55

लेखापरीक्षण कार्यको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी मिति २०७७/०६/२० गते प्रकाशित सूचनाको ब्यहोरा संशोधन गरिएको सूचना ।

Wednesday, November 4, 2020 - 12:50

Pages