News and Notices

मिति दस्तावेज

TST सुधार योजना कार्यान्वयन प्रतिबेदन पेश गर्ने वारे सूचना l

Thursday, July 16, 2020 - 12:45

शिक्षकहरु सम्पर्कमा आउने वारे सूचना l

Thursday, July 16, 2020 - 12:43

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना (२०७७/०१/२६)

Friday, May 8, 2020 - 18:29

नगरपालिकाबाट शैक्षणिक अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण l

Tuesday, May 5, 2020 - 10:50

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना l

Wednesday, April 29, 2020 - 16:57

सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर जिल्लामा रहनु भएका नगरवासीहरुमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Monday, April 20, 2020 - 13:24

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना l

Sunday, April 19, 2020 - 13:00

सहयोगको लागि नगरपालिकाको अपिल (२०७६/१२/२८)

Saturday, April 11, 2020 - 18:23

नगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रस्तुत बिज्ञप्ती l

Saturday, April 11, 2020 - 14:28

मिति २०७६ चैत्र २८ गते बसेको सिद्धिचरण नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

Saturday, April 11, 2020 - 08:17

Pages