News and Notices

मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७५/०१/२४)

Monday, May 7, 2018 - 21:54

सिद्धिचरण नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र सडक पेटीमा बिक्रीवितरण गर्न राखेको सामान हटाउने र फोहोरमैला ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

Monday, May 7, 2018 - 21:51

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सिद्धिचरण राजमार्गको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ १५–१५ मिटरभित्र बनेका घर टहरा हटाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति : २०७५/०१/२३)

Monday, May 7, 2018 - 19:50

नगर कार्यपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०५)

Friday, April 20, 2018 - 12:28

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु (मिति : २०७५/०१/०३)

Friday, April 20, 2018 - 12:25

स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रतिबेदन

Thursday, March 22, 2018 - 10:36

सम्पत्ति विवरण फाराम

Monday, December 11, 2017 - 13:05

Pages