पिकउप, दमकल र टिपर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आवाहनको सूचना