सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा आफ्नो भनाईहरु राख्नु हुँदै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नइन्द्रराज राईज्यू । (पौष २९, २०७८)