सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा आफ्नो भनाईहरु राख्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू । (पौष २९, २०७८)