सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा आफ्नो भनाईहरु राख्नु हुँदै नगर उपप्रमुख श्री इच्छा कुमारी गुरुङज्यू । (पौष २९, २०७८)