विराज पिटर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)