प्रदेश नं. १ का वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण माननीय मन्त्री श्री शेखर चन्द्र थापाज्यूलाई नगरपालिकामा स्वागत गर्नुहुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू ।