प्रदेश नं. १ का वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण माननीय मन्त्री श्री शेखर चन्द्र थापाज्यूलाई नगरपालिकामा स्वागत गर्नुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री विनोद कुमार दाहालज्यू ।