पत्रकार राज दयाललाई नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा  नगद सहित सम्मान-पत्र प्रदान गर्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू र उपप्रमुख श्री इच्छा कुमारी गुरुङज्यू, (पौष ३०,२०७८)