नगरपालिकाको आठाैँ नगर सभालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै प्रदेश नं. १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय श्री अम्बिरबाबु गुरुङज्यू, (१५ आषाढ, २०७८)